Emeritos Galaktikos — Revengers

21:10

Senpo — ICPen

20:25

Los Amarillos — Totalny Chaos

19:45

Gietewu — JKS

Synowie Gehenny — Luis&Spółka