Regulamin – Sezon Wiosna 2024

ROZGRYWKI WL LIGI – WIOSNA 2024

§1
ZGŁOSZENIE DO WL LIGI

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Wiara Lecha.
2. Zgłoszenia do 41. edycji WL Ligi odbywają się do dnia 19 lutego 2024 roku lub do wyczerpania miejsc.
3. Uiszczenie opłaty wynoszącej, w zależności od terminu płatności i sposobu wpłaty – 1400 – 1550 zł netto;
4. Zgłoszenie drużyny do ligi powinno zawierać:
a) nazwę drużyny,
b) listę zawodników (imię i nazwisko) – maksymalnie 20 zawodników,
c) imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail do osoby odpowiedzialnej za drużynę,
5. Opłaty za ligę należy dostarczyć przed pierwszym meczem ligowym. Istnieje możliwość uiszczenia wpisowego w systemie ratalnym ustalonym z Organizatorem rozgrywek.
6. W meczach WL Ligi mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.
7. Nowi zawodnicy mogą być dopisani do listy zawodników nie później niż do 20 maja roku do godziny 23:59. Po wyznaczonym terminie istnieje możliwość dopisania bramkarza.
8. Każdy uczestnik WL Ligi ubezpiecza się we własnym zakresie.
9. Zgłoszenie drużyny do WL Ligi jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek i przepisów gry.
10. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie ze względu na kibicowski charakter ligi.
11. Ze względu na kibicowski charakter ligi wprowadzony jest limit obcokrajowców. W kadrze jednego zespołu może znajdować się maksymalnie 5 zawodników zagranicznych. W meczu uczestniczyć może maksymalnie 4 zawodników zagranicznych. Uczestnictwo w meczu określane jest jako gra na boisku i przebywanie w strefie zmian.

§2
ORGANIZACJA WL LIGI

1. Rozgrywki WL Ligi prowadzone są w jeden lidze podzielonej na trzy klasy rozgrywkowe w systemie jedno- lub dwurundowym, „każdy z każdym”. System rozgrywek będzie podany przez Organizatora najpóźniej do 1 kwietnia 2023 roku na stronie internetowej ligi.
2. Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek. Jedynym przypadkiem gry w dwóch drużynach jest gra w drużynie rezerw.
a) drużyna rezerw musi występować pod tą samą nazwą co pierwszy zespół i nie może występować na tym samym poziomie rozgrywkowym,
b) w drużynie rezerw na listę zgłoszeniową może zostać wpisanych 8 zawodników z pierwszego zespołu,
c) podczas jednej kolejki (poniedziałek – niedziela) z 8 zawodników z pierwszego zespołu 3 może wystąpić w pierwszej drużynie i drużynie rezerw, pozostałych 5 zawodników może wystąpić w pierwszej drużynie lub drużynie rezerw.
d) występ większej liczby zawodników podczas jednej kolejki w pierwszej drużynie i drużynie rezerw (4 lub więcej) skutkować będzie walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. Walkowerem zostanie ukarana drużyna, podczas meczu, której został naruszony przepis,
e) drużyna rezerw może awansować do wyższej ligi, tylko w przypadku awansu pierwszej drużyny. W przypadku braku awansu pierwszej drużyny drużyna rezerw w przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem nie zostanie jej ten awans przyznany. Przepis dotyczy sytuacji, gdy między dwiema drużynami tego samego zespołu jest jedna klasa różnicy.
f) drużyna rezerw otrzymuje puchar, medale i nagrody rzeczowe za zajęcia 1-3. miejsca.
3. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są:
a) 3 punkty za zwycięstwo,
b) 1 punkt za remis,
c) 0 punktów za porażkę,
d) 1-6 punktów karnych za porażkę walkowerem przy nieobecności drużyny na meczu.
4. O kolejności w tabeli decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka”  uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami) – obowiązuje tylko i wyłącznie po zakończeniu danej rundy/sezonu,
c) bilans bramkowy,
d) większa liczba zdobytych bramek,
e) w przypadku miejsc 1-4 lub zagrożonych spadkiem – mecz barażowy.
5. Drużyna, która przegra dwa lub trzy mecze walkowerem zostanie usunięta z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w ligowej tabeli (dotyczy to także drużyn grających w grupach mistrzowskich). Dwukrotne oddanie walkowera bez powiadomienia Organizatora o braku obecności skutkuje natychmiastowym wycofaniem zespołu z rozgrywek. Zespół usunięty z rozgrywek po poddaniu dwóch/trzech meczów walkowerem zostanie zdegradowany do najniższej klasy rozgrywkowej.
6. Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50 % łącznej liczby spotkań do rozegrania w 1. rundzie. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze 1. rundy zostają zweryfikowane jako wynik 5:0 dla drużyny przeciwnej.
7. Drużyna, która zapewni sobie miejsce na podium przed ostatnim meczem lub wcześniej jest zobowiązana do stawienia się na kolejnym meczu/meczach pod rygorem rozpoczęcia następnego sezonu z ujemną ilością punktów (1 walkower = -2 punkty, 2 walkowery = -4 punkty, itd.).
8. W przypadku wycofania się zespołu z 1. lub 2. WL Ligi prawo gry w wyższej lidze otrzyma spadkowicz, a następnie kolejny zespół w tabeli 2. lub 3. WL Ligi, który nie zajął miejsca pierwotnie premiowanego awansem. Drużyna, która zajmie miejsca bliskie miejsc premiowanych awansem i zostanie przeniesiona do wyższej klasy rozgrywkowej po wycofaniu się zespołu z 1. lub 2. WL Ligi nie może odmówić awansu. Prawo odmowy gry w 1. lub 2. WL Lidze będzie miał spadkowicz.
9. W przypadku odmowy wywalczonego na boisku awansu do wyższej ligi w kolejnym sezonie zespół, który odmówił awansu rozpocznie rozgrywki z ujemnym bilansem punktów. Przez Organizatora zostanie ukarany odjęciem 6 punktów. Odmowa zastąpienia wycofanej drużyny w lidze wyżej będzie skutkowała odjęciem drużynie odmawiającej 3 punktów na start kolejnych rozgrywek.
10. Wszystkie drużyny zgłoszone do WL Ligi mają prawo zgłosić uczestnictwo w rozgrywkach Pucharu WL Ligi prowadzonym w systemie pucharowym – przegrywający odpada. W rozgrywkach Pucharu WL Ligi nie będą uczestniczyć zespoły, które w ostatnich trzech edycjach oddały dwukrotnie walkowera w pierwszych dwóch rundach.
11. Sześć najlepszych drużyn sezonu ligi (Mistrz 1., 2., 3. i 4. WL Ligi, zdobywca Pucharu WL Ligi, zdobywca Pucharu Wiary Lecha i obrońca tytułu z poprzedniej edycji) rozegrają pomiędzy sobą mecze o Superpuchar WL Ligi, który odbędzie się na początek jesiennej edycji 2024.
12. Podczas rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja najlepszych strzelców.
13. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach WL Ligi nie mają możliwości przełożenia ustalonego wcześniej meczu. Kapitan zespołu ma prawo wystosować prośbę do organizatora w celu znalezienia drużyny, która zastąpi zespół wnioskujący o znalezienie zastępstwa.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań w sytuacjach wyjątkowych.
15. Rozgrywki 41. edycji WL Ligi trwają od 19 lutego do 30 czerwca 2024 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia rozgrywek. Maksymalnie do 15 lipca 2024 roku.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze WL Ligi.
2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.
3. Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.
4. Kapitan drużyny jest:
a) zobowiązany do wypełnienia przed meczem protokołu meczowego,
b) odpowiedzialny za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu,
c) odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi,
d) odpowiedzialny za zachowanie kibiców swojej drużyny.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze WL Ligi.
6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek WL Ligi powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.
8. Organizator i sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika w zwykłych okularach optycznych. Dopuszczalna jest gra w okularach specjalistycznych.
9. Drużyny otrzymają nagrody i wyróżnienia za następujące osiągnięcia:
a) I, II i III miejsce w 1., 2., 3. i 4. WL Lidze,
b) I, II i III miejsce w Pucharze WL Ligi,
c) I miejsce w Superpucharze WL Ligi,
d) I miejsce w Pucharze Wiary Lecha,
e) I miejsce w Klasyfikacji strzelców Ligi i Pucharu WL Ligi,
f) Piłkarz sezonu w 1., 2., 3. i 4. WL Lidze oraz Pucharze WL Ligi,
g) Bramkarz sezonu w 1., 2., 3. i 4. WL Lidze oraz Pucharze WL Ligi,
h) Najwartościowszy zawodnik Superpucharów Lig.
10. Każda nagrodzona drużyna otrzyma maksymalnie 10 nagród (medale i nagrody rzeczowe).
11. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone na piśmie najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu. Po upływie tego terminu nie będą one rozpatrywane.

PRZEPISY GRY NA WL LIDZE

§4
ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie mecze odbywają się na boiskach typu „Orlik” wyznaczonych przez Organizatora.
2. Wszystkie mecze rozgrywane są piłką meczową z atestem FIFA o rozmiarze 5. Podczas meczu na boisku znajdują się dwie piłki (nie ma możliwości rozgrywania meczu innymi piłkami).
3. Czas gry w meczu ligowym – 2×20 minut z przerwą minutową; czas gry w meczu pucharowym lub barażowym jest zależny od rozgrywek i liczby drużyn, które w nich uczestniczą.
4. Zespoły występują w składach 6-osobowych (5 zawodników z pola + bramkarz).
5. Mecz prowadzony będzie przez sędziego/sędziów boiskowych wyznaczonych przez Organizatora.

§5
UBIÓR ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są występować w strojach tego samego koloru (można skorzystać ze znaczników Organizatora).
2. W przypadku, gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decyduje Organizator lub Sędzia, biorąc pod uwagę kompletność strojów obu drużyn lub liczebność składów, który stawił się na mecz. Jeśli na tej podstawie nie da się wybrać zespołu to znaczniki założy drużyna wpisana w protokole, jako „goście”.
3. Zawodnicy występujący w meczach WL Ligi muszą posiadać odpowiednie obuwie. W przypadku gry na orliku zakazuje się gry w obuwiu z oznaczeniem AG (z czterema korkami z tyłu), FG/AG, FG, „lankach” i „wkrętach”. W przypadku gry w ww. obuwiu zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką i nie będzie miał możliwość powrotu na boisko tylko w przypadku zmiany obuwia na dopuszczalne. Jedynym obuwiem dopuszczalnym są tzw. „halówki”, turfy i buty piłkarskie z oznaczeniem AG z minimum pięcioma korkami z tyłu.
4. Strój bramkarza musi wyraźnie różnić się od strojów zawodników (jeśli sędzia stwierdzi iż strój nie wyróżnia się wyraźnie, bramkarz ma obowiązek założyć znacznik).

§6
STREFA ZMIAN

1. Zmiany podczas gry odbywają się „hokejowo” w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się na własnej połowie na wysokości ławki dla zawodników rezerwowych.
2. Zmiana bramkarza musi odbywać się w strefie zmian i nie musi być uprzednio zgłoszona do sędziego. Zawodnik z pola wchodzący na pozycję bramkarza musi posiadać znacznik odmiennego koloru niż koszulki drużyny, w której występuje.
3. Źle wykonana zmiana będzie karana żółtą kartką dla zawodnika wchodzącego. Wyjątkiem jest uprzednio zgłoszona kontuzja zawodnika, za zgodą sędziego dopuszcza się wykonanie zmiany z ominięciem przepisu zawartego w punkcie 1.

§7
GRA NIEDOZWOLONA

1. Wślizgi w odległości do 2 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej są zabronione. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkiem lub biodrem, nogami i atakuje przeciwnika lub piłkę, a całość wykonana jest dynamicznie i ukierunkowana w stronę przeciwnika. Grę noszącą cechy zagrania wślizgiem nieukierunkowaną w stronę przeciwnika nie uważa się za grę wślizgiem.
2. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni.
3. Bramkarz w polu karnym może atakować wślizgiem. Nieczysty wślizg – rzut karny.
4. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.
5. Za grę niebezpieczną tzw. „nakładkę” sędzia dyktuje rzut wolny pośredni. Jeśli podczas gry niebezpiecznej dojdzie do kontaktu ciał między zawodnikami sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni.
6. Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. W przypadku popełnienia przez drużynę 8 fauli akumulowanych sędzia zawodów zarządza rzut karny przedłużony wykonywany z odległości 4 metrów od linii pola karnego lub w przypadku przewinienia między linią pola karnego a odległością 4 metra od linii pola karnego z miejsca faulu (wykonawca może zmienić miejsce wykonywania rzutu karnego przedłużonego na punkt oddalony od linii pola karnego o 4 m).
7. Po wykonaniu rzutu karnego przedłużonego obowiązują tzw. dobitki.
8. Podczas wykonywania rzutu karnego przedłużonego wszyscy zawodnicy z wykluczeniem strzelającego znajdują się w odległości 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu karnego przedłużonego.
9. Bramkarz przy wykonywaniu rzutu karnego przedłużonego musi pozostać we własnym polu bramkowym w tzw. „piątce”.
10. Zawodnik wykonujący rzut karny przedłużony musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika.

§8
KARY

1. Zawodnicy karani są przez sędziego żółtymi i czerwonymi kartkami.
2. Żółta kartka2 minuty kary, czerwona kartka5 minut kary dla drużyny i kara dla zawodnika wykluczająca go z dalszej gry w meczu.
3. Kara za głośne przeklinanie – 1 minuta kary.
4. Trzy, a następnie pięć (siedem, dziewięć, itd.) żółtych kartek, są dla zawodnika równoznaczne z pauzą w najbliższym meczu ligowym.
5. Po otrzymaniu żółtej kartki ukarany zawodnik schodzi z pola gry i drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do utraty bramki. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie ze strefy zmian. Wejście z innego miejsca skutkować będzie karą minutową.
6. Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu 5 minut bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry.
7. Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, a w konsekwencji czerwonej przez tego samego zawodnika drużyna gra w osłabieniu 2 minuty bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry. Otrzymanie dwóch żółtych kartek przy jednym zajściu (np. faul i komentowanie orzeczeń sędziego) jest równoznaczne z grą w osłabieniu przez 5 minut bez względu na tracone bramki.
8. W przypadku, gdy:
a) Zespół grający w 6 zawodników przeciwko 5 i zespół z większą liczbą grających zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 5 zawodnikami może uzupełnić skład,
b) Obie drużyny mają po 5 lub 4 zawodników (w wyniku otrzymania kary w tej samej akcji) i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników. W przypadku otrzymania żółtych kartek w różnych akcjach, skład uzupełnia zespół, który stracił gola.
c) Bramkę zdobywa drużyna grająca w osłabieniu, następuje kontynuacja gry z tą samą liczbą zawodników.
9. Czerwona kartka jest równoznaczna z pauzą od 2 do 5 meczów ligowych (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów). Organizator może zdecydować o karze jednego meczu, tylko w przypadku, gdy zagranie na czerwoną kartkę nie było spowodowane brutalnością ani nie miało wpływu na wynik końcowy meczu (zagranie ręką piłki zmierzającej do pustej bramki przy dużej przewadze bramkowej jednej z drużyn).
10. W przypadku publicznego lub czynnego znieważenia sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki lub po zakończeniu meczu jest równoznaczne z karą minimum 5 meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów). Maksymalną karą jest dożywotni zakaz gry w rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie Wiara Lecha.
11. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie itp.) sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany walkower przeciw drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z konsekwencjami takiego zachowania – wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu pieniędzy.
11. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie do momentu zakończenia kary wymierzonej ilością meczów ligowych nie może występować w rozgrywkach pucharowych ani innych rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Organizatora.
13. W przypadku gry w drużynie nieuprawnionego zawodnika wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
14. Zawodnik niegrający, uczestniczący w meczu WL Ligi w roli kibica w przypadku nieodpowiedniego zachowania w stosunku do przeciwnika, sędziego lub Organizatora otrzymuje karę minimum pięciu meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów).

§9
WALKOWERY

1. Mecz może zostać rozpoczęty przez sędziego w sytuacji, gdy drużyna liczy minimum 5 zawodników. Po rozpoczęciu gry sędzia odgwizduje walkowera w przypadku przebywania na boisku 3 zawodników z danej drużyny. Zespół, który rozpoczął mecz, ale go nie zakończył z powodu kontuzji nie otrzymuje ujemnego punktu.
2. Sędzia odgwizduje walkowera w przypadku pojawienia się na boisku mniej niż 5 zawodników z drużyny. Jeśli zespół nie stawi się w 5-osobowym składzie w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry sędzia odgwizduje walkowera.
3. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostanie ukarana walkowerem 0:5 i 3 punktami karnymi. W przypadku, gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn obie karane są walkowerem 0:5 i 3 punktami karnymi.
4. Jeśli drużyna o swej nieobecności powiadomi przynajmniej 2 godziny przed meczem zostanie ukarana walkowerem 0:5 i 1 punktem karnym (przy okazji pierwszego walkowera) lub 2 punktami karnymi (przy okazji drugiego walkowera).
5. Jeśli w wyznaczonym terminie pojawi się maksymalnie 4 zawodników zdolnych do gry to drużyna zostanie ukarana walkowerem i 1 punktem karnym.
6. Sędzia i Organizator są zobowiązani do dopełnienia wszelkich starań aby mecz się rozpoczął. Mogą wyrazić zgodę do rozpoczęcia meczu w składzie mniejszym niż 5 zawodników. Gdy osłabiony zespół w przeciągu 10 minut nie uzupełni meczowego składu sędzia odgwizduje walkower 0:5, a drużyna, która przegrała walkowerem jest ukarana 1 punktem karnym.
7. Mecz drużyny, w składzie, której zagra nieuprawniony zawodnik zostanie zweryfikowany jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej bez przyznania punktu karnego.
8. W przypadku zdobycia mniejszej liczby bramek niż 5 drużyna na korzyść, której został przyznany walkower jest zobowiązana do wyboru wyniku meczu (np. 2:0 przy zachowaniu strzelców bramek lub 5:0 bez zachowania strzelców bramek).
9. W przypadku zdobycia większej liczby bramek niż 4 drużynie na korzyść, której został przyznany walkower utrzymuje się liczbę zdobytych bramek przy zachowaniu strzelców.
10. Za nieuprawnionego zawodnika uważa się:
a) zawodnika z aktywną karą za żółtą lub czerwoną kartkę,
b) zawodnika z aktywną karą dyscyplinarną,
c) zawodnika, który wystąpił w danym sezonie w innej drużynie,
d) zawodnika zagranicznego, którego występ przekroczył limit obcokrajowców (maksymalnie 4 w jednym meczu),
e) zawodnika, którego występ przekroczył limit zawodników dostępnych dla drużyny rezerw (maksymalnie 3 w jednym meczu).

§10
INNE

1. Bramkarz nie może złapać piłki zagranej nogą od kolegi z drużyny.
2. Bramkarz z autu bramkowego wznawia piłkę ręką. W przypadku:
a) pierwszego zagrania nogą przez bramkarza sędzia napomina drużynę,
b) drugiego zagrania nogą sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni z linii pola karnego, najbliżej miejsca, w którym zawodnik przyjął piłkę zagraną od bramkarza.
3. Bramkarz z autu bramkowego wznawia piłkę ręką. Piłka musi być zagrana przed upływem 4 sekund. W przypadku przekroczenia czasu 4 sekund sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni z linii pola karnego, najbliżej miejsca, w którym zawodnik przyjął piłkę zagraną od bramkarza.
4. Piłka po wznowieniu gry przez bramkarza może przekroczyć linię środkowej.
5. Bramkarz nie może zdobyć bramki po wrzucie piłki ręką z własnego pola karnego.
6. Piłka jest poza grą – gdy całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną.
7. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik broniący musi znajdować się minimum 2 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartką.
8. O tym czy gra będzie wznowiona na sygnał gwizdkiem decyduje sędzia.
9. Przy wznawianiu gry z rzutu wolnego zawodnik broniący musi znajdować się minimum 5 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartką.
10. Celowym utrudnieniem wznowienia gry jest także podbieganie do piłki w celu utrudnienia szybkiego rozpoczęcia akcji przez drużynę atakującą.
11. Przy wznawianiu gry z autu piłka musi stać nieruchomo i znajdować się na linii bocznej boiska lub za nią. Zawodnik na wykonanie rzutu z autu ma 4 sekundy. W przypadku wznowienia gry po upływie 4 sekund lub, gdy piłka toczy się lub znajduje w polu gry sędzia nakazuje wznawianie gry z autu przez drużynę przeciwną.
12. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
13. Drużyna, której jeden z zawodników wybije piłkę poza ogrodzenie boiska jest zobowiązana do wyznaczenia jednego z graczy rezerwowych do udania się po piłkę pod rygorem przerwania gry bez zatrzymywania czasu (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest niekorzystny) lub zakończenia zawodów (równoznaczne z przyznaniem walkowera) po 5 minutach od momentu wybicia piłki (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest korzystny). W przypadku braku zawodników rezerwowych po piłkę zobowiązany jest iść Organizator lub inna osoba do tego wyznaczona.
14. Pozostałe przepisy są zgodne z przepisami gry w piłkę nożną.
15. W wyjątkowych spornych sytuacjach niezawartych w regulaminie decydujący głos ma Organizator.
16. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotów kosztów za nierozegrane mecze.