Regulamin – e-WL Liga 2022

ROZGRYWKI e-WL LIGI – II SEZON ONLINE

§1
ZGŁOSZENIE DO E-WL LIGI

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Wiara Lecha.
2. Zgłoszenia do e-WL Ligi będą trwały do dnia 15.11.2022 roku lub do wyczerpania miejsc. 
3. Koszt udziału: 40 PLN (środki zebrane z wpisowego zostaną przeznaczone na zakup pucharów i nagród).
4. Zgłoszenie gracza do ligi powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa profilu w Fifie (nick),
 • preferowana drużyna,
 • platforma (PS4 czy PS5),
 • numer telefon oraz e-mail.

5. Opłaty za ligę należy uregulować do 10.11.2022 roku. Brak wpłaty do powyższego terminu, skutkuje automatycznym usunięciem z ligi.
6. W meczach e-WL Ligi mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.
7. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie ze względu na kibicowski charakter ligi.
8. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne ani nacechowane negatywnie (gracze nie stosujący się do tego punktu nie zostaną przyjęci do rozgrywek e-WL Ligi).

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenie zawodnika do e-WL Ligi jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek i przepisów Ligi.
2. Poniższy Regulamin Ligi (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek e-WL Ligi.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.
4. Uczestnicy przystępując do e-WL Ligi zgadzają się na publikację wyników, screenów oraz swoich danych w social mediach prowadzonych przez organizatora.

§3
ZASADY FAIR-PLAY

1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Organizatora.
2. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały zbanowaniem przez Organizatora.
3. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwanie podczas gry, gracz może zostać usunięty z ligi.
5. W turnieju zabrania się:

 • używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry,
 • stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz restartowania rozgrywki, bez podania wyraźnej przyczyny.

6. Jakiekolwiek złamanie tego regulaminu jest karane dyskwalifikacją.

§4
SYSTEM ROZGRYWEK

1. Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na platformie PS4 i PS5.
2. Terminarz zostanie przygotowane zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów.
3. Terminy meczów będą ruchome, w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Administracją.
4. Liga rozgrywana jest w zwykłym trybie, bez możliwości wybierania: Soccer AID, Adidas ALL-STAR i MLS ALL-STAR.
5. Gracze znajdują swoje mecze w terminarzu, na grupie FB znajdują nick gracza, dodają się do znajomych na PSN i rozgrywają ze sobą mecz.
6. Maksymalnie 3 spotkania w tygodniu.
7. Każdy z graczy rozgrywa mecz na ustawieniach:

 • Prędkość gry: normalna.
 • Obrona: nowy system obrony.
 • Długość połowy: 6 minut.
 • Składy: Online.
 • Kartki, Spalone, Kontuzje: włączone.

8. Jeśli jeden z graczy opuści mecz, drugi wygrywa walkowerem i automatycznie dostaje wynik 3:0.
9. Gdy połączenie zostanie “zerwane” w ciągu gry dopuszczamy:

 • jeżeli przerwie od 1 – 10 minuty dogrywamy 90 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 21 – 30 minuty dogrywamy 70 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 31 – 40 minuty dogrywamy 60 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 41 – 50 minuty dogrywamy jedną połowę.
 • jeżeli przerwie od 51 – 60 minuty dogrywamy 40 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 61 – 70 minuty dogrywamy 30 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 71 – 80 minuty dogrywamy 20 minut spotkania.
 • jeżeli przerwie od 81 do 90+ dogrywamy 10 minut spotkania.

10. Uwaga: jeśli podczas rozgrywania pierwszego meczu zawodnik otrzymał czerwoną kartkę – nie może znaleźć się w kadrze meczowej na rewanżowy mecz.
11. Gracz musi pokazać dowód na wygraną w formie screenshota wyniku lub zdjęcia zrobionego telefonem. Screen lub zdjęcie należy wysłać do Organizatora maksymalnie 2h po zakończeniu meczu. Brak dowodów na wygraną może skutkować walkowerem.
12. Screenshoty powinny zawierać:

 • moment rozpoczęcia meczu,
 • przerwę,
 • koniec meczu,
 • wszelkie inne opisane w regulaminie incydenty jak np. wyjście z meczu, zerwanie połączenia, lagi, obraźliwe słowa, itp. Itd.
 • wynik końcowy.

13. Jakiekolwiek problemy z grą powinny być zgłaszane w trybie natychmiastowym do organizatora droga mailowa.
14. Gracz, który spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony meczu otrzymuje walkowera. (Szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów)
15. Podczas jednego spotkania z przeciwnikiem rozgrywa się dwa mecze; mecz u Siebie i na wyjeździe.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas trwania Ligi obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rozgrywek.
3. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: Organizator oraz Administrator.
4. Decyzja Organizatora może być uwarunkowana w zależności od okoliczności.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulamin oraz w systemie rozgrywek w zależności od ilości graczy.